За нас

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

НАДЕЖДНИЯТ ДОСТАВЧИК НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

 

 • Основан през 2001 година.
 • Над 20-годишен опит в сектора на здравеопазването.
 • Директен вносител и дистрибутор на медицински консумативи на едро.
 • Офиси в трите най-големи български градове: София, Варна и Пловдив
 • Лицензирани складове за търговия на едро с медицински изделия и лекарствени продукти.
 • Tърговски контакти и взаимоотношения с над 300 болници, ДКЦ, медицински центрове, кабинети и други търговци на едро.

 

Хелмед България е ексклузивен представител и дистрибутор на продукти на производители от Европейския съюз, Китай, Индия, Турция и други. Сред артикулите, които предлагаме са:

 • Общоболнични и специфични медицински изделия и консумативи
 • Ръкавици за еднократна употреба (Нитрилни, латексови и полиетиленови)
 • Ортопедични изделия, пирони и импланти за травми и счупвания на кости
 • Костен цимент и сетове за вертебропластика, и кифопластика за стабилизация на гръбначния стълб при  травми, фрактури и/или остеопороза.
 • Сензори за продължително измерване на кръвна захар
 • Ехографски и ЕКГ гел
 • Превързочни и санитарно-хигиенни материали
 • Професионални дезинфектанти
 • Игли и спринцовки
 • Кръвни линии и фистулни игли
 • Диализатори за хемодиализа

 

Хелмед България е сертифицирано дружество, съгласно изискванията на Международния Стандарт ISO 9001:2015. Поддържаната система за управление е съобразена с актуалната версия на стандарта. Политиката по качеството на фирмата е насочена към най-пълното задоволяване изискванията на клиентите и заинтересованите страни и е ориентирана към постоянното подобряване на изпълняваните дейности и процеси, във връзка с качеството на предлаганите продукти и предоставяните услуги.