Surgical Sets

Оперативни комплекти

Хирургическите комплекти са предназначени за оперативни намеси и съдържат необходимият набор от изделия за еднократна употреба. Предварително готовите комплекти спестяват време и осигуряват бърза и лесна подготовка в операционната зала. Хирургическите сетове гарантират по-висока защита за пациента и здравният екип, както и висока производителност по време на операция.

Date (New to Old)
Filters