Shoe Covers

Калцуни за обувки

 

Калцуните осигуряват бариера срещу организми във въздуха или контакт със замърсена среда. Употребата на калцуни също предотвратява навлизането на микроби и други замърсители върху обувките или краката. Калцуните предпазят подовата настилка и помагат за поддържането на стерилността и чистотата на помещенията като намаляват разпространението на вещества около сградата или работното пространство. Калцуните са за еднократна употреба и никога не трябва да се носят повторно.

Гладки | Текстурирани | С ластик | Стандартни | Тип Ботуш

Manufacturer
Sort by