Shoe Covers

Калцуни за обувки

Калцуните предпазват подовите настилки и помагат за поддържането на стерилността и чистотата на помещенията. Употребата им намалява разпространението на микроби и други замърсители в сградата или работното пространство. Те са отличен помощник за по-добра хигиена и намаляват технологичното време за почистване.

Date (New to Old)
Filters