Всички Категории
Каталог

Септокват Концентрат (1/5 литра)

 • Производител: Zhivas, Bulgaria

Септокват Концентрат (1/5 литра)

 • Производител: Zhivas, Bulgaria
Цена
17,90 лв.

Септокват

За подове и повърхности

 

Безалдехиден концентрат

за почистване и дезинфекция на непорьозни, водоустойчиви повърхности в:

 • хотели
 • здравни и лечебни заведения
 • кухненско оборудване и съдове
 • в неонатални отделения, кувьози
 • фармацевтична и козметична промишленост
 • повърхности и предмети в обекти за производство и търговия с храни
 • както и за дезинфекция на доилни инсталации и тръбопроводи в животновъдни ферми
 • повърхности в обекти с обществено предназначение (училища, детски градини, социални заведения)

 

Действие

 • бактерицидно (вкл.MRSA),
 • микобактерицидно (вкл.Tbc),
 • фунгицидно
 • и вирусоцидно действие.


Активни вещества

 • Алкилбензилдиметиламониев хлорид 20g /100g
 • Дидецилдиметиламониев хлорид 30g /100g

 

Концентрация

 • минимум 1:400

 

МИКРОБИОЛОГИЧНА АКТИВНОСТ КОНЦЕНТРАЦИЯ МЕТОД HA ИЗПИТВАНЕ ЕКСПОЗИЦИЯ

Бактерицидно действие

(MRSA)

0.5% EN 1040 5 min
15 min

Бактерицидно действие

(Р.aeruginosa, S.aureus, E.hirae, E.Coli)

0.5% EN 13697 30 min
0.75% 15 min
Фунгицидно действие (C.albicans, A.niger) 0.5% EN 13697 30 min
0.75% 15 min

Бактерицидно действие

(P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae, E.Coli)

0.25% EN 1276 30 min
Фунгицидно действие (C.albicans, A.niger) 0.25% EN 1650 30 min

Бактерицидно действие

(P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae, E.Coli)

0.25% EN1656 60 min
0.5% 30 min
0.75% 15 min
Фунгицидно действие (C. albicans, A. niger) 0.25% EN 1657 60 min
0.5% 30 min
0.75% 15 min

Микобактерицидно (туберкулоцидно) действие

(M.terrae, M. avium)

2.00% EN 14348 60 min
Вирусоцидно действие (HIV/HBV/HCV, Vazzinia Influenza, Herpes simplex) 0.25% Стандарт на Германската асоциация за контрол на вирусните заболявания 60 min
0.5% 30 min
0.75% 15 min

 

Септокват представлява високоефективна комбинация от четвъртични амониеви съединения. Препаратът не съдържа алдехиди, феноли или хлор. Активните му съставки са биоразградими. Не се инактивира от органична материя. Притежава широк спектър на гермицидно действие при ниска концентрация на работния разтвор и нисък алергичен потенциал. Съдържа инхибитори на корозия и различните водоустойчиви материали магат да бъдат третирани многократно, без увреждане. Работните разтвори са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни след приготвянето им.

Медицински изделия и консумативи

Поръчай онлайн

Експресна доставка

Безплатна над 100.00 лева (до 5 кг)

Продукти от същата категория