Консумативи

Медицински консумативи и ЛПС

 

Медицинските консумативи за еднократна употреба представляват неотменна част от здравеопазването и медицинската практика. Тези консумативи се използват в различни медицински процедури и са за еднократна употреба, което запазва хигиената и предотвратява риска от инфекции. Медицинските консумативи за еднократна употреба са проектирани да бъдат хигиенични, безопасни и удобни за потребителя. Те играят важна роля в запазването на безопасността и предоставянето на качествена медицинска грижа както в клинична, така и в домашна среда.

ЛПС (Лични предпазни средства) в медицината представляват продукти, които се използват от здравни работници и професионалисти за защита от потенциални опасности на работното място. Тези средства имат за цел да намалят риска от наранявания, заболявания, инфекции или други вредни последици. ЛПС могат да включват продукти като предпазни гащериозни, престилки, шапки, маски за лице, ръкавици, ръкавели, калцуни и други.

Производители
Подреди по