Всички Категории
Каталог
 • Начало
 • Новини
 • НАРЪЧНИК: Кандидатстване за сензори и инсулинови помпи (НЗОК)

НАРЪЧНИК: Кандидатстване за сензори и инсулинови помпи (НЗОК)

8 март 2024
НАРЪЧНИК: Кандидатстване за сензори и инсулинови помпи (НЗОК)

Сензори и помпи с Е-протокол от НЗОК

 

Този наръчник ще Ви запознае с процеса на кандидатстване за Сензори за продължително измерване на кръвна захар или Инсулинови помпи, отпускани от НЗОК за здравно осигурени лица (ЗОЛ) с Диабет тип 1. 

 

Сензори за глюкоза официално се реимбурсират у нас от края на септември 2021 г. Инсулинови помпи се реимбурсират в България от 15 ноември 2020 г. или от влизането в сила на първите изисквания на НЗОК за предписване на инсулинови помпи.

 

Наръчникът включва полезна информация относно процеса по кандидатстване за сензори за кръвна захар или инсулинова помпа по НЗОК. Ако нямате поставена диагноза, изпратете този наръчник на Ваш близък с диабет тип 1.

 

Наръчникът е базиран на информацията публикувана в сайта на НЗОК на 20 октомври 2022 г.: 29. Изисквания на НЗОК за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи и сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата при захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ - ДВ, бр. 83/18.10.2022г.

 


 

Стъпка 1: Критерии


За да кандидатствате за сензори за кръвна захар или инсулинова помпа по здравна каса, трябва да отговаряте на определените от НЗОК критерии по-долу.

 

1.1 Критерии за започване на лечение (Сензори)

 

Задължителните критерии са с удебелен шрифт. Необходимо е наличие на поне 5 критерия:

 1. Потвърдена диагноза диабет тип 1 (от поне 6 месеца)
 2. Поне 4 апликации на инсулин на денонощие или лечение с инсулинова помпа
 3. Чести и непредвидими вкл. тежки дневни и/или нощни хипогликемии
 4. Лош гликемичен контрол: гликиран хемоглобин (HbA1C) над 8.0%
 5. Деца под 18-годишна възраст
 6. Бременност или планирана бременност.
 7. Липса на изключващи критерии по т. В от Приложение 1А (по-долу).

Важно: Вашият протокол за реимбурсиране на тест-ленти за измерване на кръвна захар трябва да е изтекъл, за да кандидатствате. Съгласно изискванията на НЗОК, не можете да получавате сензори за кръвна захар и тест-ленти едновременно.

 

т. В. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)

 1. Захарен диабет тип 1 с давност под 6 месеца (Не е задължителен за деца и бременни!)
 2. Липса на адекватна комуникация с лекуващия екип
 3. Чести хоспитализации по повод на декомпенсиран захарен диабет

Забележка: липсата на изключващи критерии се удостоверява с подпис на специалистите.

 

1.2 Критерии за продължаване на лечение (Сензори)

 

Задължителните критерии са с удебелен шрифт. Необходимо е наличие на поне 4 критерия:

 1. Подобрен гликемичен контрол (по-нисък HbA1C - гликиран хемоглобин)
 2. Отсъствие на психологически проблеми или психично заболяване.
 3. Адекватна комуникация с лекарския Ви екип
 4. Намаляване или липса на дневни и/или нощни хипогликемии
 5. Бременност или планирана бременност

Важно: От 10.2022 г., издадените протоколи вече могат да бъдат продължени от ендокринолозите.

 


 

2.1 Критерии за започване на лечение (Инсулинова помпа)

 

Задължителните критерии са с удебелен шрифт. Необходимо е наличие на поне 5 критерия:

 1. Потвърдена диагноза диабет тип 1 (от поне 6 месеца)
 2. Поне 4 апликации на инсулин на денонощие
 3. Чести и непредвидими вкл. тежки дневни и/или нощни хипогликемии
 4. Висока кръвна глюкоза сутрин на гладно / наличие на "феномен на зората"
 5. Лош гликемичен контрол:
  1. За възрастни: Гликиран хемоглобин (HbA1c) над 8.5%
  2. За деца: Гликиран хемоглобин (HbA1c) над 7.5%
 6. Деца под 6-годишна възраст
 7. Бременност или планирана бременност.
 8. Липса на изключващи критерии по т. В от Приложение 1 (по-долу).

 

т. В. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)

 1. Захарен диабет тип 1 с давност под 6 месеца
 2. По-малко от 1 месец от поставяне на помпата (не важи в случаите на планиране и по време на бременност)
 3. Прекъсване на терапията с инсулинова помпа за период от 2 и повече месеца
 4. Липса на адекватна комуникация с лекуващия екип
 5. Чести хоспитализации по повод на декомпенсиран захарен диабет

Забележка: липсата на изключващи критерии се удостоверява с подпис на специалистите.

 

2.2 Критерии за продължаване на лечение (Инсулинова помпа)

 

Задължителните критерии са с удебелен шрифт. Необходимо е наличие на поне 4 критерия:

 1. Провеждане на лечение с инсулинова помпа за период над 6 месеца /след поставяне на инсулиновата помпа/
 2. Намаляване/липса на дневни и/или нощни хипогликемии
 3. Снижение на кръвната глюкоза на гладно/липса на “феномен на зората”
 4. Подобрение на гликемичния контрол, оценен чрез снижение на HbA1c
 5. Бременност/планирана бременност и снижение на HbA1c
 6. Липса на изключващи критерии по т. В от Приложение 1 (по-горе)

Важно: От 10.2022 г., издадените протоколи вече могат да бъдат продължени от ендокринолог.

 


 

Стъпка 2: Документи


Ако отговаряте на горепосочените критерии, следва да подготвите следните документи за кандидатстване за сензори за кръвна захар:

 

Документи за кандидатстване

 1. Епикриза за захарен диабет тип 1
 2. Амбулаторен лист от ендокринолог / Епикриза от болница, в която е посочено, че използвате инсулинова помпа. Важно е в амбулаторния лист или епикризата, да са посочени усложнения и/или съпътстващи заболявания.
 3. Копие на личният Ви дневник за самоконтрол, в който сте записвали редовно Вашите стойности на кръвна захар (КЗ), нощни хипогликемии и високи сутрешни нива на КЗ (феномен на зората)
 4. Оригинал на лабораторно изследване за гликиран хемоглобин (HbA1C), с подпис и печат на лабораторията
 5. Копие на Вашата рецептурна книжка и протоколът, по който Ви се изписва инсулин по НЗОК. Важно е в рецептурната Ви книжка да са упоменати коректно всички медицински изделия/лекарства, които получавате по здравна каса.

Важно: Задължително е да приготвите горепосочените документи, защото ще са ви необходими за одобрение.

 


 

Стъпка 3: Насрочване на дата и час

 

Необходимо е да свържете и запазите час в отделението по ендокринология в определените от НЗОК болници със Специализирани лекарски комисии за одобрение на пациенти, кандидатстващи за сензори за кръвна захар или инсулинови помпи:

 

Пациенти над 18-годишна възраст

 1. гр. София, УСБАЛЕ "Акад. Иван Пенчев" (Втора клиника по ендокринология)
 2. гр. София, ВМА (Военномедицинска академия)
 3. гр. Варна, УМБАЛ "Света Марина"

 

Пациенти под 18-годишна възраст

 1. гр. София, СБАЛДБ "Проф. Иван Митев"
 2. гр. Варна, УМБАЛ "Света Марина"
 3. гр. Пловдив, УМБАЛ "Свети Георги"
 4. гр. Плевен, УМБАЛ "Д-р Георги Странски"
 5. гр. София, "Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда" АД

 


 

Стъпка 4: Комисия


Вземете подготвените документи от Стъпка 2 и се явете пред специализираната лекарска комисия в насрочените дата и час.

 

Специализираната лекарска комисия ще прегледа подадените документи, за да установи дали покривате критериите за получаване на сензори/инсулинова помпа по здравна каса. Този процес трае около 2-3 часа. След като комисията разгледа документите ще получите решение.

 


 

Стъпка 5: Подаване на документи (РЗОК)

 

Ако вече имате одобрено решение от специализираната лекарска комисия е необходимо да посетите най-близката РЗОК (Регионална здравноосигурителна каса).

 

В РЗОК ще попълните допълнителни бланки, които заедно с получените документи от комисията ще бъдат разгледани от посетеното РЗОК/Централното управление на НЗОК. След като РЗОК/НЗОК разгледа подадените от Вас документи, следва да бъде свикана нова комисия, която да Ви одобри окончателно за реимбурсиране на сензори/инсулинова помпа по здравна каса. Тази процедура трае обикновено до 1 месец.

 

След като РЗОК/НЗОК има готово решение, ще се свържат с Вас за резултата. Ако сте одобрени, ще получите документите си в РЗОК и ще бъде издаден електронен протокол.

 

Важно: От май 2022 г. е облекчен редът за отпускане на протоколи за сензори за кръвна захар и инсулинови помпи. Експертизите за започване на лечение ще се изготвят директно в РЗОК, което се очаква да спести време за отпускане на сензори за кръвна захар (вместо в централното управление на НЗОК). Възможно е да получите протокола си в по-кратък срок.

 


 

Стъпка 6: Посетете личния си лекар


Ако сте стигнали до тази стъпка успешно, то Вие сте одобрени за получаване на сензори/инсулинова помпа по здравна каса. Необходимо е да посетите общопрактикуващия си лекар (ОПЛ). Вашият ОПЛ трябва да Ви издаде електронна рецепта според издадения е-протокол. След като имате издадена е-рецепта, посетете удобна за Вас аптека, която работи с НЗОК и заявете съответното медицинско изделие.

 


 

Избери Medtrum

 

Сензори и помпи с протокол от НЗОК

При избор на Medtrum сензори за глюкоза или инсулинова помпа по НЗОК, ние ще се погрижим да доставим до Вашата аптека до 24 часа (1 работен ден).

 

Сензори за глюкоза Medtrum S9

 • До 14 дни.
 • Измерване на всеки 2 минути.
 • Стартиране само за 30 минути.
 • Код по НЗОК: WF132. Без доплащане.
 • Най-малкият сензор по здравна каса.
 • Прочети повече

 

Инсулинова пач помпа Medtrum Nano

 • Резервоар: 200 единици.
 • Най-малката помпа в света.
 • Всички необходими функции.
 • Частично реимбурсиране от НЗОК. Доплащане 388.50 лв/месечно.
 • Спести до 3,108.00 лева годишно с НЗОК.
 • Код по НЗОК: WF144
 • Прочети повече

 

Този материал е създаден с информативна цел. 

Изпрати отзив за тази статия.

Още новини
Платна за херния: Пробив в лечението

Трайно и ефективно решение за лечение на херния. Стандартни и частично резорбируеми мрежи за херния от Lotus Surgicals.

26 март 2024
Одобрени сензори за кръвна захар за 2024 г. (НЗОК)

Безплатни сензори за Диабет тип 1. Виж дали покриваш критериите и избери Medtrum.

4 януари 2024
Модерната инсулинова помпа. Изкуствен панкреас?

Най-малката инсулинова пач помпа. За по-добър контрол на диабета. Вече е възможно.

26 май 2023
Колики и газове при бебета. Как да се справим с тях?

Как да се справим с тях и кое е ефикасното решение в една бутилка?

19 май 2023
Външни фиксатори | Ортопедия и травматология

Интелигентни системи за лечение при фрактури. Без ортопедични импланти и винтове.

13 октомври 2022
Електронно направление за хоспитализация (август 2022)

Направленията за хоспитализация са вече електронни, а НЗИС ще има информация за свободните легла в болниците в реално време.

1 август 2022
Противоепидемични мерки в София (18 август 2022)

Столичната регионална здравна инспекция въведе временни противоепидемични мерки в град София

20 юли 2022
Маймунска шарка: 21 юли 2022

Потвърдени са над 14,500 случаи на маймунска шарка в света.

6 юли 2022
Хепатит с неизвестен произход при деца

Има ли повод за притеснение относно хепатита при деца?

13 май 2022
Инфузионнa системa | Основни характеристики

Инфузионната система: Жизненоважно изделие в медицината.

11 април 2022
Какво е хемодиализа? Хемодиализа в България.

Кога и защо е необходимо да започнете лечение с хемодиализа?

3 февруари 2022
Маската не Ви пази. Време е за смяна.

Защо е необходимо да смените маската си с FFP2 маска с по-добра защита.

28 януари 2022
Разлики в измервания със сензор и глюкомер.

Защо не съвпадат стойностите между двете системи?

17 януари 2022
МЗ отмени поръчката на 12.5 млн. тестове за училищата

Процедурата за закупуване на тестове за началото на 2022 е отменена.

11 януари 2022
Неинвазивно глюкозно измерване с часовник?

Японска компания разкри прототип на обещаващия си продукт.

4 януари 2022
Бързите тестове откриват ли Омикрон? (COVID-19)

Какво знаем за новия вариант на коронавируса Омикрон и тестването.

17 декември 2021
Ревизионна артропластика | Ортопедични модуларни спейсъри

Спейсъри от костен цимент с антибиотик за по-ефективно лечение.

29 октомври 2021
Латексови ръкавици на едро

Къде са най-ниските цени на латексови ръкавици?

25 ноември 2021
Нитрилни ръкавици на едро

Качествени и безопасни нитрилни ръкавици.

29 септември 2021
НЗОК ще заплаща ли сензорите за кръвна захар?

Дългоочакваното реимбурсиране на сензорите за кръвна захар ще започне до края на Септември 2021.

7 юли 2021
Новият MDR регламент на ЕС за медицинските изделия: 2017/745 (Medical Device Regulation)

Какви промени ще настъпят след като новият регламент MDR замести старият MDD?

1 юни 2021
Сензор за измерване на кръвната захар (Continuous Glucose Monitoring)

Революция в диабета: Постоянно измерване на кръвната захар. В реално време и без убождане.

30 април 2021
Стандарт за качество (EN 455)

Какво означава EN 455 стандартът за качество при еднократните ръкавици?

8 март 2021
Вертебропластика и Кифопластика

Гръбначна стабилизация чрез минимално инвазивни процедури.

7 юни 2020