НАРЪЧНИК: Кандидатстване за сензори и инсулинови помпи (НЗОК)

НАРЪЧНИК: Кандидатстване за сензори и инсулинови помпи (НЗОК)

10 януари 2024

Сензори и помпи с протокол от НЗОК

 

Този наръчник цели да Ви запознае с процеса на кандидатстване за Сензори за продължително измерване на кръвна захар и Инсулинови помпи, отпускани от НЗОК за пациенти с Диабет тип 1. 

 

Сензори за глюкоза официално се реимбурсират у нас от края на септември 2021 г. Инсулинови помпи се реимбурсират в България от 15 ноември 2020 г. или от влизането в сила на първите изисквания на НЗОК за предписване на инсулинови помпи.

 

Наръчникът включва полезна информация относно подготовка, подаване на документи, обработка, одобрение и получаване на сензори за кръвна захар или инсулинова помпа в удобната за Вас аптека. Ако нямате поставена диагноза, изпратете този наръчник на Ваш близък с диабет тип 1.

 

Наръчникът е базиран на информацията публикувана в сайта на НЗОК на 20 октомври 2022 г.: 29. Изисквания на НЗОК за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи и сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата при захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ - ДВ, бр. 83/18.10.2022г.

 


 

Стъпка 1: Критерии


За да кандидатствате за сензори за кръвна захар или инсулинова помпа по здравна каса, трябва да отговаряте на определените от НЗОК критерии по-долу.

 


 

1.1 Критерии за започване на лечение (Сензори)

 

Задължителните критерии са с удебелен шрифт. Необходимо е наличие на поне 5 критерии:

 1. Потвърдена диагноза диабет тип 1 (от поне 6 месеца)
 2. Поне 4 апликации на инсулин на денонощие или лечение с инсулинова помпа
 3. Чести и непредвидими вкл. тежки дневни и/или нощни хипогликемии
 4. Лош гликемичен контрол: гликиран хемоглобин (HbA1C) над 8.0%
 5. Деца под 18-годишна възраст
 6. Бременност или планирана бременност.
 7. Липса на изключващи критерии по т. В от Приложение 1А (по-долу).

Важно: Вашият протокол за реимбурсиране на тест-ленти за измерване на кръвна захар трябва да е изтекъл, за да кандидатствате. Съгласно изискванията на НЗОК, не можете да получавате сензори за кръвна захар и тест-ленти едновременно.

 

т. В. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)

 1. Захарен диабет тип 1 с давност под 6 месеца (Не е задължителен за деца и бременни!)
 2. Липса на адекватна комуникация с лекуващия екип
 3. Чести хоспитализации по повод на декомпенсиран захарен диабет

Забележка: липсата на изключващи критерии се удостоверява с подпис на специалистите.

 

1.2 Критерии за продължаване на лечение (Сензори)

 

Задължителните критерии са с удебелен шрифт. Необходимо е наличие на поне 4 критерии:

 1. Подобрен гликемичен контрол (по-нисък HbA1C - гликиран хемоглобин)
 2. Отсъствие на психологически проблеми или психично заболяване.
 3. Адекватна комуникация с лекарския Ви екип
 4. Намаляване или липса на дневни и/или нощни хипогликемии
 5. Бременност или планирана бременност

Важно: От 10.2022 г., издадените протоколи вече могат да бъдат продължени от ендокринолозите.

 


 

2.1 Критерии за започване на лечение (Инсулинова помпа)

 

Задължителните критерии са с удебелен шрифт. Необходимо е наличие на поне 5 критерии:

 1. Потвърдена диагноза диабет тип 1 (от поне 6 месеца)
 2. Поне 4 апликации на инсулин на денонощие
 3. Чести и непредвидими вкл. тежки дневни и/или нощни хипогликемии
 4. Висока кръвна глюкоза сутрин на гладно / наличие на "феномен на зората"
 5. Лош гликемичен контрол:
  1. За възрастни: Гликиран хемоглобин (HbA1c) над 8.5%
  2. За деца: Гликиран хемоглобин (HbA1c) над 7.5%
 6. Деца под 6-годишна възраст
 7. Бременност или планирана бременност.
 8. Липса на изключващи критерии по т. В от Приложение 1 (по-долу).

 

т. В. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)

 1. Захарен диабет тип 1 с давност под 6 месеца
 2. По-малко от 1 месец от поставяне на помпата (не важи в случаите на планиране и по време на бременност)
 3. Прекъсване на терапията с инсулинова помпа за период от 2 и повече месеца
 4. Липса на адекватна комуникация с лекуващия екип
 5. Чести хоспитализации по повод на декомпенсиран захарен диабет

Забележка: липсата на изключващи критерии се удостоверява с подпис на специалистите.

 

2.2 Критерии за продължаване на лечение (Инсулинова помпа)

 

Задължителните критерии са с удебелен шрифт. Необходимо е наличие на поне 4 критерии:

 1. Провеждане на лечение с инсулинова помпа за период над 6 месеца /след поставяне на инсулиновата помпа/
 2. Намаляване/липса на дневни и/или нощни хипогликемии
 3. Снижение на кръвната глюкоза на гладно/липса на “феномен на зората”
 4. Подобрение на гликемичния контрол, оценен чрез снижение на HbA1c
 5. Бременност/планирана бременност и снижение на HbA1c
 6. Липса на изключващи критерии по т. В от Приложение 1 (по-горе)

Важно: От 10.2022 г., издадените протоколи вече могат да бъдат продължени от ендокринолозите.

 


 

Стъпка 2: Документи


Ако отговаряте на горепосочените критерии, следва да подготвите следните документи за кандидатстване за сензори за кръвна захар:

 

Документи за кандидатстване

 1. Епикриза за захарен диабет тип 1
 2. Амбулаторен лист от ендокринолог / Епикриза от болница, в която е посочено, че използвате инсулинова помпа. Важно е в амбулаторния лист или епикризата, да са посочени усложнения и/или съпътстващи заболявания.
 3. Копие на личният Ви дневник за самоконтрол, в който сте записвали редовно Вашите стойности на кръвна захар (КЗ), нощни хипогликемии и високи сутрешни нива на КЗ (феномен на зората)
 4. Оригинал на лабораторно изследване, с подпис и печат на лабораторията, доказващо гликиран хемоглобин (HbA1C) над 8%
 5. Копие на Вашата рецептурна книжка и протоколът, по който Ви се изписва инсулин по НЗОК. Важно е в рецептурната Ви книжка да са упоменати коректно всички медицински изделия/лекарства, които получавате по здравна каса.

Важно: Задължително е да приготвите горепосочените документи, защото ще са ви необходими за одобрение.

 


 

Стъпка 3: Насрочване на дата и час

 

Необходимо е да свържете и запазите час в отделението по ендокринология в определените от НЗОК болници със Специализирани лекарски комисии за одобрение на пациенти, кандидатстващи за сензори за кръвна захар или инсулинови помпи:

 

За пациенти над 18-годишна възраст

 1. гр. София, УСБАЛЕ "Акад. Иван Пенчев" (Втора клиника по ендокринология)
 2. гр. София, ВМА (Военномедицинска академия)
 3. гр. Варна, УМБАЛ "Света Марина"

 

За пациенти под 18-годишна възраст

 1. гр. София, СБАЛДБ "Проф. Иван Митев"
 2. гр. Варна, УМБАЛ "Света Марина"
 3. гр. Пловдив, УМБАЛ "Свети Георги"
 4. гр. София, "Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда" АД
 5. гр. Плевен, УМБАЛ "Д-р Георги Странски"

 


 

Стъпка 4: Явявате се пред комисия


След като вече имате уточнена дата и час, вземете с Вас предварително подготвените документи от Стъпка 2 и се явете пред специализираната лекарска комисия, която ще вземе решение относно Вашата реимбурсация на сензори за кръвна захар.


Специализираната лекарска комисия ще обработи подадените от Вас документи и ще вземе решение дали отговаряте на критериите за получаване на сензори за кръвна захар по здравна каса. Този процес трае около 2-3 часа, но за всеки случай се въоръжете с допълнително търпение. В случай, че сте одобрени, ще получите документи от комисията.

 


 

Стъпка 5: Подавате документите в РЗОК*

 

След като вече имате одобрено решение и документи от лекарската комисия е необходимо да посетите РЗОК (Регионалната здравноосигурителна каса).

 

Важно: От май 2022 г. е облекчен редът за отпускане на протоколи за сензори за кръвна захар и инсулинови помпи. Експертизите за започване на лечение ще се изготвят директно в РЗОК, което се очаква да спести време за отпускане на сензори за кръвна захар (вместо в централното управление на НЗОК). Възможно е да получите протокола си в по-кратък срок.

 

В РЗОК ще Ви се наложи да попълните допълнителни бланки, които заедно с получените документи от комисията ще бъдат изпратени до централното управление на НЗОК. След като НЗОК получи подадените от Вас документи, следва да бъде свикана нова комисия, която допълнително да Ви одобри за реимбурсиране на сензори по здравна каса. Тази процедура трае около 1 месец.

 

След като НЗОК вземе финалното решение, Вашите документи ще бъдат върнати обратно в РЗОК. Очаквайте да се свържат с Вас за становище относно резултата по одобрението Ви. Ако сте одобрени ще получите документите си обратно в РЗОК.

 


 

Стъпка 6: Посетете личния си лекар


Ако сте стигнали до тази стъпка успешно, то Вие сте одобрени за получаване на сензори за кръвна захар по здравна каса. Необходимо е да посетите общопрактикуващия си лекар (ОПЛ). Според протоколът, който сте получили ОПЛ трябва да Ви издаде предписание за сензори за кръвна захар или инсулинова помпа.

 


 

Избери Medtrum

 

Сензори и помпи с протокол от НЗОК

При избор на Medtrum в протокол за сензор или инсулинова помпа по НЗОК, ние ще се погрижим да доставим до Вашата аптека до 24 часа.

 

Сензори за глюкоза Medtrum S9

 • До 14 дни.
 • Измерване на всеки 2 минути.
 • Стартиране само за 30 минути.
 • Код по НЗОК: WF132. Без доплащане.
 • Най-малкият сензор по здравна каса.
 • Прочети повече

 

Инсулинова пач помпа Medtrum Nano

 • Резервоар: 200 единици.
 • Най-малката помпа в света.
 • Всички необходими функции.
 • Частично реимбурсиране от НЗОК. Доплащане 388.50 лв/месечно.
 • Спести до 3,108.00 лева годишно с НЗОК.
 • Код по НЗОК: WF144
 • Прочети повече

 

Този материал е създаден с информативна цел. 

Помогни ни да подобрим тази статия.

Трайно и ефективно решение за лечение на херния. Стандартни и частично резорбируеми мрежи за херния от Lotus Surgicals.

Прочети още

Безплатни сензори за Диабет тип 1. Виж дали покриваш критериите и избери Medtrum.

Прочети още

Kомпактна инсулинова пач помпа без тръби за по-добър контрол на диабета. Вече е възможно.

Прочети още

Как да се справим с тях и кое е ефикасното решение в една бутилка?

Прочети още

Интелигентни системи за лечение при фрактури. Без ортопедични импланти и винтове.

Прочети още

Направленията за хоспитализация са вече електронни, а НЗИС ще има информация за свободните легла в болниците в реално време.

Прочети още

Столичната регионална здравна инспекция въведе временни противоепидемични мерки в град София

Прочети още

Потвърдени са над 14,500 случаи на маймунска шарка в света.

Прочети още

Има ли повод за притеснение относно хепатита при деца?

Прочети още

Инфузионната система: Жизненоважно изделие в медицината.

Прочети още

Кога и защо е необходимо да започнете лечение с хемодиализа?

Прочети още

Защо е необходимо да смените маската си с FFP2 маска с по-добра защита.

Прочети още

Защо не съвпадат стойностите между двете системи?

Прочети още

Процедурата за закупуване на тестове за началото на 2022 е отменена.

Прочети още

Японска компания разкри прототип на обещаващия си продукт.

Прочети още

Какво знаем за новия вариант на коронавируса Омикрон и тестването.

Прочети още

Спейсъри от костен цимент с антибиотик за по-ефективно лечение.

Прочети още

Къде са най-ниските цени на латексови ръкавици?

Прочети още

Качествени и безопасни нитрилни ръкавици.

Прочети още

Дългоочакваното реимбурсиране на сензорите за кръвна захар ще започне до края на Септември 2021.

Прочети още

Какви промени ще настъпят след като новият регламент MDR замести старият MDD?

Прочети още

Революция в диабета: Постоянно измерване на кръвната захар. В реално време и без убождане.

Прочети още

Какво означава EN 455 стандартът за качество при еднократните ръкавици?

Прочети още

Гръбначна стабилизация чрез минимално инвазивни процедури.

Прочети още