For medical instruments

Дезинфектанти за медицински инструменти и апаратура, стоматологични инструменти, предстерилизационна обработка и труднодостъпни места.

Професионални. Ефективни. На добри цени.

Manufacturer
Sort by