Всички Категории
Каталог

Лични предпазни средства

ЛПС

Лични предпазни средства (ЛПС) в медицината представляват продукти, които се използват от здравни работници и професионалисти за защита от потенциални опасности на работното място. Тези средства имат за цел да намалят риска от наранявания, заболявания, инфекции или други вредни последици. ЛПС могат да включват продукти като предпазни гащеризони, престилки, шапки, маски за лице, ръкавици, ръкавели, калцуни и други.

Дата (ново към старо)
Филтри