Катетри и Сонди

Медицински сонди и катетри

 

Уринаторни катетри | Фолиеви катетри | Катетри "Нелатон" | Силиконови катетри

Ендотрахеални тръби | Сонди за ентерално хранене | Венозни катетри

Трахеостомни канюли | Катетър "Пецер"

Производители
Подреди по