Хемодиализа

Консумативи за Хемодиализно Лечение

 

Кръвни Линии за Хемодиализа | Отлична съвместимост | Fresenius | B.Braun | Gambro | Nikkiso

Артериовенозни Фистулни Игли | Пункционни Игли за Венозен достъп

Диализатори за хемодиализа | Low & High Flux

Подреди по