Endotracheal Tubes

Интубационни тръби

Ендотрахеалната тръба е гъвкава медицинска тръба, която се вкарва в трахеята (дихателната тръба) през носа или устата. Използва се за осигуряване на достъп до дихателни пътища, доставяне на кислород, аспирация и други.

Date (New to Old)
Filters