Медицински изделия

Медицински изделия за еднократна употреба

 

Медицинско изделие е всеки консуматив, приспособление, материал, инструмент, апарат, машина, уред, имплант, реагент за in vitro диагностика или друг подобен артикул, който е предназначен и сертифициран за медицински цели.

Медицинските изделия (от англ. език Medical Devices) са жизненоважни и се използват предимно в болници, медицински центрове, дентални и ветеринарни клиники, както и в естетични, и дерматологични центрове.

Медицинските изделия се използват за превенция, диагностика или лечение на заболявания или за откриване, измерване, възстановяване, коригиране или модифициране на структурата или функцията на тялото за здравни цели. 

В света има приблизително 2 милиона различни видове медицински изделия, категоризирани в повече от 7000 генерични групи.

Ние сме доставчик на общоболнични и специфични медицински изделия. Тук ще откриете медицински изделия с отлично съотношение цена/качество, както и бърза доставка, благодарение на наличностите, които поддържаме. Сред медицинските изделия, които предлагаме са:

 

Абокати | Антигенни тестове (COVID-19) | Игли и спринцовки | Инфузионни системи | Трансфузионни системи | Катетри и сонди Кислородни маски | Лабораторни консумативи | Медицински консумативиСтерилни изделия | Уринаторни торби | Хемодиализни консумативи Хранителни добавки

 

Производители
Подреди по