Неработни дни: 22 и 23 септември

Медицински изделия

Медицински изделия за еднократна употреба

 

Медицинско изделие е всеки консуматив, приспособление, материал, инструмент, апарат, машина, уред, имплант, реагент за in vitro диагностика или друг подобен артикул, който е предназначен и сертифициран да се използва за медицински цели.

Медицинските изделия се използват за превенция, диагностика или лечение на заболявания или за откриване, измерване, възстановяване, коригиране или модифициране на структурата или функцията на тялото за здравни цели.

В света има приблизително 2 милиона различни видове медицински изделия, категоризирани в повече от 7000 генерични групи.

Ние сме доставчик на общоболнични и специфични медицински изделия. Тук ще откриете медицински изделия с отлично съотношение цена/качество, както и бърза доставка, благодарение на наличностите, които поддържаме. Сред медицинските изделия, които предлагаме са:

Абокати | Антигенни тестове (COVID-19) | Игли и спринцовки | Инфузионни системи | Трансфузионни системи | Катетри и сонди Кислородни маски | Лабораторни консумативи | Стерилни изделия | Уринаторни торби | Хемодиализни консумативи Хранителни добавки

Производители
Подреди по