Трансмитери

Трансмитерът е малко предавателно устройство, което се слага върхи сензора. То предава информацията от сензора към Вашият смартфон, посредством мобилно приложение. Трансмитерът е за многократна употреба и е неразделна част от системата за продължително измерване на кръвна захар Medtrum TouchCare A7+.

Подреди по