Алдекват Концентрат

  • Производител: Живас
+ -
14,90 лв.
Характеристики
Характеристики

Концентриран препарат за почистване и дезинфекция на повърхности на базата на глутаров алдехид, глиоксал и ЧАС, без съдържание на формалдехид.
Притежава б актерицидно (вкл. MRSA), микобактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно и вирусоцидно действие (HAV/HBV/HCV/HIV). Съчетава почистващ и дезинфекциращ ефект.

 

Активни вещества:
- Глутаров алдехид – 0.5 g /100g
- Глиоксал – 12g /100g
- Дидецилдиметиламониев хлорид - 5g /100g
- 1,6-Дихидрокси-2,5-диоксахексан – 2g /100g

Свойства
Алдекват е концентрат не съдържащ формалдехид, феноли или свободен хлор. Активните му съставки са биоразградими. Съдържа инхибитори на корозия и различните водоустойчиви материали могат многократно да бъдат третирани, без да бъдат увреждани. Алдекват има нисък алергичен потенциал и не оказва алергизиращо действие върху ползвателите. Притежава широк спектър на гермицидно действие при ниска концентрация на работния разтвор. Лесно разтворим, работните му разтвори са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни.

 

Производител: ЖИВАС